Schoolreglement

Goede afspraken maakt
goede
vrienden

In het schoolreglement vind je de rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. De inhoud van het reglement wordt overlegd in de schoolraad. In die schoolraad zit ook een afvaardiging van de ouders. Bij de inschrijving van je kind, onderteken je dit schoolreglement. Als je niet akkoord bent met de inhoud, kan je niet inschrijven.