Oudervereniging

Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samen werken is succes

Onze ouders mogen natuurlijk ook hun steentje bijdragen aan hoe onze school werkt. Wij waarderen de inbreng en inzet van onze ouderraad. Samen maken we onze school nog fijner, voor iedereen.

De ouderraad wil graag een open en toegankelijke communicatie tussen ouders en de school
stimuleren.
Bij de aanvang van elk nieuw schooljaar, waarin we zowel in de kleuter- als de lagere afdeling nieuwe gezichten zien, heet de ouderraad alle nieuwkomers en hun ouders van harte welkom en kunnen jullie kennismaken met de bestuursleden.
Wij zijn een enthousiaste, gemotiveerde, actieve groep ouders die op vrijwillige basis, samen met het schoolteam en de directeur, meewerken aan de realisatie van verschillende schoolactiviteiten.
De oudervereniging heeft een dubbel doel: het schoolteam helpen bij activiteiten, alsook middelen verzamelen voor schoolprojecten/ activiteiten.
De activiteiten van de ouderraad bieden ook de gelegenheid om andere ouders beter te leren kennen. Communicatie en feedback zijn belangrijk, maar er zijn ook middelen (of helpende handen) nodig om onze doelstellingen te realiseren.
Dit allemaal om van onze schoolomgeving een fijne, aangename plaats te maken!
Wil je ons iets vragen? Kunnen we je helpen om iets bespreekbaar te maken op school?
Spreek dan gerust iemand van ons aan!