In onze school kan je gebruikmaken van de voor- en naschoolse opvang in opvang Robbedoes. 

We bieden de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang aan voor leerlingen die bij ons naar school gaan. 

In de opvang ligt het accent op vrije tijd, ontspanning en spelen. Kinderen die huiswerk willen maken, kunnen dit doen in de opvang, maar zijn niet verplicht. Er wordt geen huiswerkbegeleiding voorzien. Welbevinden van de kinderen staat centraal. 

Belangrijk is dat ouders hun kind met een gerust hart in de opvang kunnen achterlaten. De buitenschoolse groepsopvang wil een dynamische kinderopvang zijn met een positieve uitstraling, een open geest en aandacht voor elk kind. 

Er is een vaste begeleider in de opvang. 


Tarieven:
€ 0,54 per begonnen kwartier
€ 0,43 vanaf het tweede kind per begonnen kwartier


Openingsuren:
Voor school: vanaf 7.00u.
Na school: vanaf 15.35u. tot 18.00u. Op woensdag tot 14.00u.