Als school werken we samen met een aantal externe partners om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Hier vind je een overzicht van de partners waar we op vaste basis mee samenwerken.

Andere

Externe hulpverleners zoals artsen, logopedisten, kinesisten, psychologen … zijn steeds welkom om aan te sluiten bij de gesprekken op school, op vraag van de ouders. Communicatie per telefoon of e-mail is ook steeds mogelijk. Wij communiceren heel eerlijk en transparant met alle betrokkenen in het belang van onze leerlingen.